המערכת הקרדיווסקולרית

השתלת דפיברילטור

השתלת קוצב לב

הולכה חשמלית בלב

צנתור לב והשתלת סטנט

ניטור מרחוק

ברדיקרדיה -קצב לב איטי

טיפול CRT

הסתיידות עורקים וצנתור

טכנולוגית ProMRI