Klinikpersonal im Gespräch mit Patientin

כרטיס הקוצב

לאחר ההשתלה ולפני השחרור מבית החולים, המטופל מקבל כרטיס קוצב. כרטיס זה נועד לזהותו בתור מטופל בעל קוצב לב, דפיברילטור מושתל או מכשיר CRTD.

לצד המידע על המצב החדש, הכרטיס כולל מידע אודות החברה והדגם של המכשיר והאלקטרודות המושתלות, תאריך הניתוח ובית החולים בו הושתלה מערכת הקיצוב.

בדיקות שגרתיות

חלק מהבדיקות הרפואיות והניתוחים יכולים להתבצע רק כאשר נוקטים אמצעי זהירות מסוימים, כדוגמת סריקת MRI. כרטיס הקוצב וה-ProMRI check מאפשרים לרדיולוג להבין אם המכשיר המושתל מותאם לסריקת MRI ומהם התנאים שמאפשרים סריקה זו.

כרטיס קוצב עוזר במצבי חירום

כרטיס קוצב יכול להציל חיים. במצב חירום רפואי הרופא יכול ללמוד מראש על המצב הרפואי, המחלה הקרדיו-וסקולרית והמכשיר המושתל. כך עזרה מקצועית, שלרוב קריטית במצבי חירום לבביים, יכולה להינתן ללא עיכובים. באופן כללי, במצבי חירום רופאים בודקים בארנק המטופל כדי לראות אם יש לו או לה תעודה מזהה.

תמיד תישא את כרטיס הקוצב עמך

במקרה ומאבדים את כרטיס הקוצב יש להודיע על כך במרפאת הקוצבים, על מנת שהם יוכלו להכין ולשלוח כרטיס חדש בהקדם.

גם בעת נסיעה לחו"ל חשוב להצטייד בכרטיס הקוצב 

כרטיס הקוצב שימושי וחשוב בעת טיול לחו"ל, בייחוד בשדה התעופה. יש ליידע את צוות האבטחה בשדה התעופה או את צוות הקרקע ולהציג בפניהם את כרטיס הקוצב, והצוות יסביר מה יש לעשות בעת הבדיקות הביטחוניות.

במידה ואיבדת את כרטיס הקוצב שלך וברצונך לקבלת כרטיס קוצב חדש >> לחץ כאן